Potpisan Ugovor za projekt „Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Otočac“

U sklopu Centralnog financiranja specijalizacija, financiranih iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.g., Dom zdravlja Otočac potpisao je Ugovor za projekt „Specijalizacija doktora medicine Doma zdravlja Otočac“, kojeg je pripremila JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA, te je time započela provedba projekta.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 299.091,53 eura.

Cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje doktora medicine, u djelatnosti opće interne medicine i medicine rada i sporta kako bi se osigurali i poboljšali uvjeti zdravstvene zaštite te bolja pristupačnost, dostupnost i učinkovitost zdravstvene zaštite na području Grada Otočca i okolice. Provedbom projekta osigurat će se povećanje kvalitete i raznovrsnosti pružanja zdravstvenih usluga u primarnoj i specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i poboljšati uvjeti za potrebe pružanja usluga zdravstvene zaštite krajnjim korisnicima projekta.