Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027

Svrha Poziva za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. je donijeti Odluku kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Potrebno je istaknuti da svrha ovog Poziva nije dodjela bespovratnih sredstava već se bespovratna sredstva dodjeljuju temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga u postupcima dodjele bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji su dvadeset i dva grada koji su uspostavili svoja urbana područja sukladno ZRRRH i Smjernicama:

✓ 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek

✓ 10 većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci

✓ 8 manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

Navedena urbana područja po broju stanovnika i teritorijalnom značaju imaju najveći potencijal biti pokretačima razvoja okolnog područja, razvoja cjelokupnog područja županija, a time i pokretačima ujednačenog regionalnog razvoja Republike Hrvatske te su odabrani kao prihvatljivi prijavitelji po Pozivu. Nadalje, ti gradovi predstavljaju gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja te su u svom samoupravnom djelokrugu ovlašteni obavljati određene poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području i sl.).

Detaljnije doznajte ovdje.