Prekogranična suradnja Gimnazije Gospić i Ustanove „Dječji vrtići“ Mostar

Nositelj projekta: Gimnazija Gospić


Naziv poziva: Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije


Sažetak projekta: Nabava 3 interaktivne ploče i 2 računala za interaktivnu ploču

Ukupni iznos projekta: 191.867,64 kn


Sufinanciranje u projektu: 158.796,27 kn