PRELAZAK GRANICA: LIRA PREDSTAVLJA TRANSNACIONALNE PROJEKTE VRIJEDNE PREKO 5 MILIJUNA EURA


Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – poznatija kao LIRA, pripremila je četiri nova projekta! Zahvaljujući 2. pozivu na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027., LIRA je otvorila nova vrata i omogućila širenje horizonta, prikupljanje novih znanja i stjecanje neprocjenjivog iskustva, ali i uspostavu novih partnerskih odnosa te uspješnu suradnju na transnacionalnoj razini s brojnim projektnim partnerima.

Projekti:

INTUITO

Glavni cilj projekta „INTUITO - Fostering A Culture Of Social Inclusion And Accessible Education In The Danube Region Through Collaborative Approaches For Countering Brain Drain“ je značajno smanjenje fenomena odljeva mozgova u Dunavskoj regiji poticanjem kulture društvene inkluzije i pristupačnog obrazovanja putem suradničkih pristupa. Konkretno, projekt ima za cilj zadržati i privući stručnu radnu snagu, unaprijediti organizacijske kapacitete te promicati inkluzivni rast u sektorima u nastajanju diljem područja Dunava.

LIRA je pružila stručnu pomoć u pripremi projekta za nositelja - Strukovnu školu Gospić (HR), dok su preostali projektni partneri: Privredna komora Kantona Sarajevo (BA), Udruga za međugradski razvoj regije Bukurešt (RO), Institut ekonomskih nauka (RS), Klaster mehatronike i automatizacije (BG), Nacionalni turistički klaster "Bugarski vodič" (BG), IMRO-DDKK Nonprofit Ltd. (HU), Institut za tehnologiju i poslovanje u Češkim Budějovicama (CZ), Akademija visokih obrazovnih ustanova (Maribor) (SI), Centar za stručno obrazovanje - Odjeljenje za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje) (ME) i Inno-Motive d.o.o. (HU).

Vrijednost projekta je 2.614.889,70 €.

FOODABILITY

Projekt „FOODABILITY - Fueling Opportunities and Optimizing abilities Development through agrifood“ ima za cilj definirati i testirati modele WISE-a (radno-integracijskih socijalnih poduzeća) koji mogu pružiti inovativne proizvode i usluge u sektoru agrohrane, putem suradnje s lokalnim javnim vlastima u ruralnim područjima i organizacijama za usluge na tržištu rada. Cilj projekta je kreirati smjernice za produktivna i komercijalna socijalna WISE poduzeća, kreirati mrežu koja može predstavljati socijalna poduzeća u sektoru agrohrane te stvoriti WISE-ove koji mogu zaposliti radnike.

Nositelj projekta je JU Razvojna agencija LSŽ - LIRA, a projektni partneri su: RESTART PRO, z.s. (CZ), Zaklada Ekocentar (HU), Regionalna razvojna agencija Jug (RS), ASK DEVELOPMENT d.o.o., usluge za održivi razvoj (SI), Agencija za ekonomski razvoj Varne (BG), Borodinska ujedinjena teritorijalna zajednica (UA), Sveučilište Hercegovina (BA), uniT Gmbh (AT) i Regionalna Razvojna agencija Nova Gorica (SI).

Vrijednost projekta je 1.580.823,00 €.

IMPACful ACTions

Projekt „IMPACful ACTions - Increasing involvement of youth in regional development and policy-making“ je usredotočen na suradnju između donositelja odluka i mladih. Cilj projekta je unaprijediti suradnju i uključenost mladih u razvoj vlastitog područja i šire. Opći cilj je razvoj područja Dunava. Budući su mladi ljudi i studenti ključni dio civilnog društva, a kako bi se osigurao razvoj regija usredotočen i na njihove potrebe i želje, treba ojačati suradnju između mladih (studenata, organizacija mladih) i donositelja odluka u lokalnoj zajednici, na regionalnoj razini te dalje, na nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Nositelj projekta je Razvojni centar Novo mesto d.o.o. (SI), a partneri su Javna ustanova Razvojna agencija LSŽ - LIRA (HR) i Regionalna razvojna agencija Istok - Srbija – RARIS d.o.o. (RS).

Vrijednost projekta je 62.499,99 €.

DIMENSION-D

Projekt „DIMENSION-D - Danube initiative for multilevel governance and innovation in overcoming the middle-income trap“ ima za cilj proširiti i obogatiti postojeći prijedlog uključivanjem dodatnih dimenzija kako bi se sveobuhvatno riješili izazovi koje postavlja Zamka srednjeg dohotka na području Dunava. Projektni prijedlog će se usredotočiti na poticanje inovacija, jačanje regionalne otpornosti i jačanje suradnje među partnerskim zemljama.

Glavni cilj je razviti i provesti niz inovativnih strategija i inicijativa koje će iskoristiti tehnologiju, održivost, poduzetništvo, digitalnu transformaciju, društvene inovacije i međunarodnu suradnju kako bi se prevladala Zamka srednjeg dohotka i promoviralo integrirano upravljanje.

Nositelj je HUN-REN Centar za ekonomske i regionalne studije (HU), a partneri na projektu su: Sveučilište Mendel u Brnu (CZ), Razvojni centar Novo mesto d.o.o. (SI), Regionalna znanstvena udruga (RS), Planificatio Development and Energy Ltd. (RO), Sveučilište Zapad u Temišvaru (RO) i Razvojni centar Ličko-senjske županije (HR) kojemu je LIRA pružila stručnu pomoć u pripremi projekta.

Vrijednost projekta je 1.453.200,30 €.

Svi navedeni projekti su također poslužili kao most za uspostavu uzbudljivih partnerstva s drugim zemljama i ustanovama, te su osigurali plodno tlo za uspješnu suradnju na transnacionalnoj razini.

Potencijalne prilike za budućnost Ličko-senjske županije upravo su postavljene - uz LIRU, nebo je granica!