PriLIKA za razvoj
Nositelj: JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije- LIRA

Cilj projekta: Jačanje kapaciteta Regionalnogkoordinatora te podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu

Aktivnosti: U okviru provedbe projekta,regionalni koordinator pružat će stručnu podršku javnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata, pružat će stručnu podršku u aktivnostima strateškog planiranja te provoditi edukativne i informativne aktivnosti vezane uz EU fondove.

Vrijednost projekta: 8.625.910,80 kn

Bespovratna sredstva: 7.332.024,18 kn

Potrošena sredstva: 2.311.358,20 kn

Objave u sklopu projekta