Primarna zdravstvena zaštita - domovi zdravlja i koncesionari
Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija


Naziv poziva i objavitelj poziva: KK.08.1.1.02 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini


Cilj projekta: Cilj je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.


Ukupni iznos projekta: 4.681.697,22


Bespovratna sredstva: 3.979.442,64