Proces programiranja OP Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027

Za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj utvrđeni su sljedeći operativni programi vezani za Kohezijsku politiku, a koji su u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

1. Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (čiji će se EU dio financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda)

2. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (čiji će se EU dio financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za pravednu tranziciju).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za pripremu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. Prvi nacrti navedenih programa, kao i Sporazum o partnerstvu dostavljeni su Europskoj komisiji 30. lipnja 2021. U cilju daljnjeg poboljšanja programski dokumenti kontinuirano su se dorađivali tijekom druge polovice 2021. te prve polovice ove godine. U procese programiranja bilo je uključeno 90 institucija. Posljednji tehnički dorađeni dokumenti dostavljeni su Europskoj komisiji u travnju 2022., a trenutno se Nacrti prijedloga Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. nalaze u proceduri eSavjetovanja koje završava 1. lipnja 2022.

Završetak procesa programiranja očekujemo tako prije ljeta, a sve kako bi dokumenti bili odobreni na jesen i kako bismo krenuli s pozivima i provedbom projekata iz navedenih operativnih programa kroz koja su nam dostupna EU sredstva u iznosu od 50,1 milijardu kuna, od čega je 38,6 milijardi kuna predviđeno za financiranje u programu Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., dok je 11,5 milijardi kuna namijenjeno za financiranje Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Detaljnije na linku:https://razvoj.gov.hr/vijesti/...