1. Izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ zbog produženja roka podnošenja projektnih prijedloga do 30. rujna 2024. godine.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je dana 17. lipnja 2024. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne  imovine objavilo 1. izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ ( Kod Poziva: NPOO.C2.3.R3-I7.01). Dokument s popisom izmjena, kao i nova važeća verzija Uputa za prijavitelje i Sažetka Poziva dostupni su za preuzimanje u sustavu NPOO fondovieu https://fondovieu.gov.hr/pozivi/93.

Odlukom ministra o 1. izmjeni Poziva i produljenju roka na dostavu projektnih prijedloga „Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, kod Poziva: NPOO.C2.3.R3-I7.01 (KLASA: 983-01/23-02/67, URBROJ: 531-09-24-5 ) produžen je rok dostave projektnih prijedloga s 30. lipnja 2024. godine na 30. rujna 2024. do 16:00 sati.