Program Interreg Italija-Hrvatska: Seminar za Standardne projekte - poticanje suradnje i napretka

U sklopu Programa Interreg Italija-Hrvatska, 26. ožujka 2024. godine vodeći partneri iz različitih entiteta, među kojima su Ličko-senjska županija te Javna ustanova Razvojna agencija LSŽ – LIRA, okupili su se u slikovitom gradu Veneciji, kako bi sudjelovali na LPs seminaru za Standardne projekte.

Održani seminar predstavlja ključnu platformu za dionike kako bi se uključili u konstruktivne dijaloge o fazama pokretanja i provedbe prekograničnih projekata. Djelatnici Ličko-senjske županije su na navedenom seminaru predstavljali nositelja standardnog projekta „GUSTI – Gastro UpScaled Tourist Irinerary in rural regions of Croatia and Italy“, dok su djelatnici JU Razvojne agencije LSŽ – LIRA-e predstavljali nositelja standardnog projekta „FOODPRINT – Reducing Food Waste and its Environmental Foodprint through Sustainable Food Systems“.

Pod okriljem Zajedničkog tajništva, ugledni predstavnici talijanskih i hrvatskih nacionalnih vlasti pružili su tople pozdrave i iznijeli uvodne govore. Voditeljice Upravljačkog tijela (gđa. Anna Flavia Zuccon) i Zajedničkog tajništva (gđa. Silvia Comiati) pozdravile su prisutne, istaknule važnost zajedničkih napora u vođenju uspješnih projekata te iznijele ključne teme seminara.

Isto tako, brojni prisutni stručnjaci su pružili uvid u prakse upravljanja projektima, razjasnili pravne aspekte i državne potpore kako bi olakšali razumijevanje sudionicima. Također, poseban naglasak je stavljen i na financijsko upravljanje projektima, pruženi su uvidi u JEMS sustav te se istaknula važnost učinkovitog komunikacijskog upravljanja projektom, naglašavajući strategije za povećanje vidljivosti.

Osim svega navedenoga, na seminaru je omogućena i sesija pitanja i odgovora koja je omogućila sudionicima da traže pojašnjenja, podijele iskustva, razmjenjuju ideje, uspostavljaju veze, a sve u svrhu postavljanja temelja za zajedničku suradnju i međusobnu podršku u pripremi i provedbi projekata. Na temelju svega navedenoga, možemo reći kako se prvi LPs seminar za Standardne projekte proveo u duhu suradnje i napretka koji pokreću prekograničnu suradnju.