Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku međuregionalnoj suradnji svih država Europske unije te Norveškoj i Švicarskoj s ciljem unaprjeđenja politika regionalnoga razvoja.

Financijska omotnica Programa za čitavo razdoblje iznosi oko 379 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U novom programskom razdoblju kroz Program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području.

Cilj prvog poziva u novom programskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. Usredotočenost programa na specifičan cilj Interreg-a „Better cooperation governance“ otvara korisnicima mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021. – 2027. (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija i Europa bliže građanima, te Bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja).

Za prijavitelje je otvoreno svih 6 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 130 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja do 80%.

Poziv je otvoren od 5. travnja 2022. do 31. svibnja 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u siječnju 2023.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje četiri financijska partnera iz četiri države iz programskog područja poštujući zahtjev geografske zastupljenosti europskih regija (Sjever, Istok, Jug, Zapad), od kojih dva partnera moraju imati sjedište u državi članici EU. Na iskustvu stečenom u prethodnom programskom razdoblju preporučen broj uključenih regija je 5 do 8 regija, preporučen broj partnera je 5 do 16 projektnih partnera., dok se iznos sufinanciranja po projektu kretao između 1 i 2 milijuna eura iz EFRR -a uz prosječno trajanje projekta od 4 godine.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

  • Nacionalna, regionalna ili lokalna tijela javne vlasti
  • Javnopravna tijela (npr. regionalne razvojne agencije, organizacije za podršku poslovanju, sveučilišta)
  • Privatne neprofitne organizacije