PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
a) jedinice lokalne samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te
b) jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Više na sranici Ministarstva.