Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA pripremila je dva projekta za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajednički rad za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Projekti si pripremljeni za korisnike Pučko otvoreno učilište Gospić te Strukovnu školu Gospić.

Partner na projektu „Ulaganjem u kulturu do društvene revitalizacije“ Pučkog otvorenog učilišta Gospić je Javna ustanova “Kulturno-športski centar” Ljubuški.

Cilj projekta je uspostaviti i osnažiti suradnju dviju ustanova u kulturi pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jačati konkurentnost i razvojni potencijal kulturnih ustanova Pučko otvoreno učilište "Dr. Ante Starčević" Gospić i Javne ustanove „Kulturno-športski centar“ Ljubuški kroz razmjenu znanja i iskustva što će pridonijeti socijalnoj revitalizaciji, odnosno sprječavanju iseljavanja stanovništva sa pograničnog područja.

Specifični cilj je povećati broj kulturnih sadržaja kroz ulaganja u opremanje ustanova: Pučko otvoreno učilište "Dr. Ante Starčević" Gospić i Javne ustanove „Kulturno-športski centar“ Ljubuški.

Partner na projektu „Suradnja srednjih strukovnih škola Gospić-Široki Brijeg“ Strukovne škole Gospić je Srednja strukovna škola Široki Brijeg.

Cilj projekta je povećanje standarda društvenih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala, razmjena iskustava te osiguravanje dugoročne održivosti područja.

Specifični cilj projekta je ulaganjem u novu opremu za rad, inovativnim metodama poučavanja i modela učenja, povećati kvalitetu odgojno-obrazovnog sadržaja te povećanjem atraktivnosti škole privući učenike u strukovna zanimanja.