Projekt FOODPRINT: Prekogranična inicijativa za borbu protiv rasipanja hrane i poticanje održivosti

U nizu pripremljenih, odobren nam je još jeden Interreg projekt. Istoimeni projekt apliciran je kroz Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021 – 2027.Rasipanje hrane značajno pridonosi onečišćenju okoliša, utječe na bioraznolikost, nakupljanje stakleničkih plinova i iscrpljivanje resursa. Projekt FOODPRINT prepoznaje zajedničke izazove, uključujući nedostatak koordiniranih političkih pristupa, ograničene obrazovne programe o prevenciji rasipanja hrane i poteškoće u promjeni stavova javnosti. Ovi izazovi čine imperativom razviti učinkovite lokalne strategije i inicijative.

Ciljevi projekta: 

FOODPRINT će se pozabaviti problemima rasipanja hrane promicanjem održivih praksi i rješenja u odabranim programskim područjima, u konačnici smanjujući utjecaje na okoliš, posebice emisije stakleničkih plinova. Ključne strategije uključuju pilot aktivnosti, događanja za podizanje svijesti javnosti i uspostavu prekogranične jadranske mreže dionika.

Smanjenjem bacanja hrane, projekt FOODPRINT nastoji zaštititi okoliš, očuvati resurse i poboljšati ekonomske i ekološke rezultate.

Partnerstvo:

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA vodeći je partner projekta FOODPRINT te je time predvodnik aktivnosti pripreme i provedbe projekta. Svojim sudjelovanjem u prekograničnim projektima LIRA nastoji proširiti suradnju i povezati se sa dionicima kako bi se zajednički uhvatili u koštac sa istim izazovima i prenijeli znanje i dobre prakse van granica naše županije.

Strateški osmišljeno partnerstvo uključuje dionike iz Hrvatske i Italije

Projektno partnerstvo uz LIRA-u čine Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Sveučilište u Rijeci - Ekonomski fakultet, Venecijanski Klaster, ECAMRICERT S.R.L., Sveučilište Foggia, Nacionalna konfederacija obrtničkog sektora i malih i srednjih poduzeća Abruzzo, dok su pridruženi partneri na projektu Vijeće Europe – Ured u Veneciji i Trgovačko-ugostiteljska škola iz Karlovca.

Prekogranična suradnja

Prekogranična suradnja ključna je za postizanje ciljeva FOODPRINT-a, prepoznajući da je problem nepotrebnog bacanja hrane složeno pitanje koje nadilazi nacionalne granice. Suradnički pristup osigurava povećanu razmjenu znanja, učinkovito korištenje resursa, promjenu načina razmišljanja, veću vidljivost i inovacije, što donosi dobrobit projektnim partnerima i široj zajednici u programskom području.

Projekt vrijedan €2.277.999 sufinanciran je sredstvima Europske unije u iznosu od 80% iz INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027.

Prepoznajući hitnu potrebu za prekograničnom suradnjom, ovaj projekt ima sveobuhvatan pristup sprječavanju i smanjenju nepotrebnog bacanja hrane, s fokusom na borbu protiv onečišćenja okoliša. Projekt je pripremljen u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj projekta je potaknuti veću iskorištenost sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, koja kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata djeluje na jačanje kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.