Projekt STREAM – projekt obrane od poplava koji spaja zajednicu

Zadnja dva dana su, u organizaciji Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, održane brojne aktivnosti u sklopu projekta STREAM - Strategic Development of Flood Management, koji je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A ltalija - Hrvatska 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naime, jučer je održan niz stručnih edukacija na temu sustava civilne zaštite i zaštite od poplava. Jednodnevne edukacije bavile su se temom poplava i obrane od poplava, spašavanjem ljudi, životinja i imovine iz poplava te pružile uvid u primjere dobre prakse na navedenu temu. Kroz održavanje edukacija cilj je bio lokalnu zajednicu upoznati s planom upravljanja rizikom od poplava i sustavima upozorenja na poplave, odnosno prikazati sudionicima kako reagirati u slučaju opasnosti od poplava te ih upoznati sa održivim sustavima urbane odvodnje kao primjerima najbolje prakse za upravljanje oborinskim vodama.Nakon teorijskog dijela, danas je na rijeci Lici održana pokazna vježba te je prezentirana oprema, u vrijednosti većoj od 220.000 eura koja je nabavljena kroz projekt STREAM. Tema pokazne vježbe bila je spašavanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara iz poplavom ugroženog područja, te aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite Ličko-senjske županije.Vježbu su predvodili Joso Živković, voditelj Službe civilne zaštite Gospić i zamjenik načelnice Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije te Mihael Kurteš, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić. Kroz brojne pokazne vježbe i razrađen scenarij pripadnici HGSS Stanica Gospić, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Gospić, Javna vatrogasna postrojba Gospić i operativne snage Stožera civilne zaštite Općine Perušić pokazali su svoju stručnost i efikasno djelovanje na terenu. U vježbi su javnosti prikazali elemente poput stožernog upravljanja, osiguranja ugroženog područja, potrage za unesrećenom osobom na vodi, izvlačenje onesviještene osobe iz vode, intervencije ispumpavanja poplavljenog objekta, prijevoza ljudi i imovine i brojne druge aktivnosti. U pokaznoj vježbi su sudjelovali stožeri civilne zaštite Općine Perušić, Grada Gospića i Ličko-senjske županije, Ravnateljstvo civilne zaštite, Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije, JVP Gospić, DVD Perušić, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, HGSS Stanica Gospić, Gradsko društvo Crvenog križa Gospić, Komunalno poduzeće Perušić i stručnjaci iz područja zaštite i spašavanja ispred tvrtke DLS d.o.o. Uspješno provedenoj vježbi svjedočila je brojna javnost. Cilj pokazne vježbe bila je prezentacija pripravnosti i reagiranja sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, prezentacija opreme te provedba mjera i aktivnosti civilne zaštite.Zaključno, ovakve aktivnosti imaju funkciju ojačavanja suradnje i koordinacije između svih uključenih subjekata – središnjih i drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne samouprave i operativnih snaga.Uspješnim okončanjem vježbe zaključen je dvodnevni program koji je bio posvećen službama civilne zaštite, zaštiti zajednice i borbi protiv poplava. Ukratko o projektuOpći cilj navedenog projekta je poboljšanje monitoringa rizika od poplava i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera civilne zaštite kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA partner je na projektu STREAM koji se financira u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. U projektu sudjeluje ukupno 21 institucija, devet s hrvatske i 12 s talijanske strane Jadranskog mora. Projekt je s provedbom započeo 1. travnja 2020. i trajat će do 30. lipnja 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9,4 milijuna eura, od čega udio LIRA-e iznosi više od 387.000 eura.Projektom su razvijeni modeli predviđanja poplava, te su educirani članovi stožera civilne zaštite kao i pripadnici hitnih službi i operativnih snaga civilne zaštite. Provedbom projekta već su unaprijeđeni kapaciteti službi civilne zaštite na području Ličko-senjske županije nabavom potrebne opreme za spašavanje iz voda u vrijednosti većoj od 220.000 eura.