Projekti prijavljeni na Poziv INTERREG IT-CRO 2021.-2027.

Javna ustanova razvojna agencija LIRA je do kraja mjeseca ožujka 2023. godine svojom stručnošću i angažmanom, na prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje INTERREG IT-CRO 2021.-2027., odgovorila sudjelujući u pripremi i prijavi 6 projekata ( u kategoriji standardnih projekata ).

Uloga i svrha Javne ustanove razvojna agencija LIRA je učinkovita koordinacija aktivnosti i poticanje regionalnog razvoja jedinica lokalne ( regionalne ) samouprave, pružanje stručne i tehničke pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama na području Ličko-senjske županije te posao regionalnog koordinatora za Ličko-senjsku županiju.

U skladu sa djelokrugom poslova za koje je zadužena i odgovorna, Javna ustanova razvojna agencija LIRA, u razdoblju kraćem od 4 mjeseca, od 28.11.2022.- 22.03.2023. ( koliko je proteklo od objave Programa prekogranične suradnje INTERREG IT-CRO 2021.-2027.), samostalno je prijavila 2 projekta, na 3 projekta sudjelovala je kao partner, u 1 projektu kombinirajući ulogu partnera i tehničke pomoći, u 2 projekta je bila isključivo tehnička pomoć, te k tomu sudjelovala na još jednom projektu kao pridruženi partner Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Iz istih poziva INTEREG IT-CRO, predviđenih u svrhu prekogranične suradnje Italije i Hrvatske, u proteklom razdoblju suradnje od 2014. do 2020. godine, a preko LIRA-e kao razvojne agencije, iznjedrili su projekti STREAM, MIMOSA i EXCOVER, koji su u našoj županiji provođeni ili se još provode, uz ukupne vrijednosti realizacije preko 18.000.000,00 EUR.

O važnosti aktualno pripremljenih i prijavljenih projekata, ne govori samo ukupna vrijednost projekata od preko 12.301.684,48 EUR, koji bi se ukoliko projekti budu odabrani za sufinanciranje, realizacijom istih, a ovisno o ulozi u svojstvu partnera/pridruženog partnera, u Ličko-senjsku županiju kao jednog od sudionika ili nositelja na čijem će se području odvijati projekti ( kao i u nekoj drugoj partnerskoj talijanskoj regiji), uložila velika materijalna vrijednost koja bi nesumnjivo doprinijela regionalnom razvoju županije i poboljšanju ukupne kvalitete života šire zajednice, nego i raznovrsnost tematskih vrijednosti projekata, koji svojim obimom utječu na razna područja društvenih, socijalnih, ekonomskih i inih aspekata života stanovništva ovih regionalnih područja, kao i na različite ciljne i dobne skupine ljudi na području Ličko-senjske županije.

Dva su projekta koje je Javna ustanova razvojna agencija LIRA prijavila kao vodeći partner na projektu, a radi se o projektu FOODPRINT, te projektu SMARTOURIST.

Projekt FOODPRINT ima za cilj adresirati problem otpada od hrane i promovirati prakse održivog upravljanja takvim otpadom. Ukupna vrijednost projekta je 2,277,999.99 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. LIRA – LP (lead partner)
 2. JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
 3. Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA
 4. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
 5. Venecijanski klaster
 6. ECAMRICERT S.R.L.
 7. Sveučilište u Foggia
 8. Nacionalna konfederacija obrtničkog sektora i malih i srednjih poduzeća regije Abruzzo.

Projekt SMARTOURIST zamišljen je s ciljem diversifikacije turističkih tokova kroz set turističkih usluga za mlade (nezaposlene ili niskih prihoda) koji se sastoje od edukacija i profesija vezanih uz društvene i poslove u zaštiti okoliša. Ukupna vrijednost projekta je 1,884,407.24 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. LIRA – LP (lead partner)
 2. Sveučilište u Bologni
 3. Makarska razvojna agencija MARA
 4. Općina Murter-Kornati
 5. Provincija Rimini
 6. SIRIO socijalna zadruga
 7. Socijalna zadruga Sol. Co.
 8. Centar za karijere mladih Dubrovnik.

Projekt SENTINEL ima za cilj procjenu potencijala obnovljivih izvora energije i praćenje okoliša. Javna ustanova razvojna agencija LIRA ovdje se nalazi u svojstvu aktera tehničke pomoći Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije kao partneru na projektu. Ukupna vrijednosti projekta je 2,334,395.10 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane.

 1. Politehničko Sveučilište Marche
 2. LIRA
 3. Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije
 4. Razvojna agencija, Posebna agencija Chietija Gospodarska komora Pescare
 5. Regija Marche, sektor za energetske izvore, otpad, kamenolome i rudnike
 6. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 7. Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
 8. Talijanski Aero Klub.

Projekt CAMPUS osmišljen je s ciljem razvijanja prekograničnog okvira za zajedničke sustave upravljanja, akcijske planove i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama na UNESCO zaštićenim područjima u Italiji i Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta je 1,352,613.00 EUR, a u istom sudjeluje 7 partnera, 3 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. Općina Ferrara – LP
 2. IUAV Sveučilište u Veneciji
 3. Općina Monte Sant'Angelo
 4. Regionalni park prirode Delta rijeke Po
 5. LIRA
 6. Dubrovačka razvojna agencija DURA
 7. Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Projekt AGRI_CHANCE osmišljen je s ciljem identificiranja glavnih regionalnih rizika i procijene njihovog utjecaja na ruralna područja tipična za svaku uključenu regiju kroz prizmu poljoprivrednog sektora. Ukupna vrijednost projekta je 1.868.819,00 EUR, a u istom sudjeluje 6 partnera, 3 sa hrvatske, a 3 sa talijanske strane:

 1. Splitsko-dalmatinska županija -LP (lead partner)
 2. IUAV Sveučilište u Veneciji
 3. IRENA – Istarska regionalna agencija za energetiku
 4. LIRA
 5. Vijeće za poljoprivredna istraživanja i gospodarstvo
 6. Regija Abruzzo.

Projekt TORRENT osmišljen je s ciljem donošenja prekograničnih zajedničkih rješenja za upravljanje rizikom od poplava, ublažavanje rizika i otpornost u regijama usmjerenima prema Jadranskom moru, u svjetlu prilagodbe klimatskim promjenama. Javna ustanova razvojna agencija LIRA ovdje se nalazi u svojstvu aktera tehničke pomoći Ličko-senjskoj županiji kao partneru na projektu. Ukupna vrijednost projekta je 2,583,450.15 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA – LP
 2. Sveučilište u Zadru
 3. Fondacija Euromediteranski centar za klimatske promjene
 4. IUAV Sveučilište u Veneciji
 5. Dubravačko-neretvanska županija
 6. Nacionalno istraživačko vijeće
 7. Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energetiku Emilia-Romagna
 8. Ličko-senjska županija.

Projekt GUSTI ima za cilj osnažiti ulogu nematerijalne kulturne baštine jadranskog područja kroz identifikaciju, valorizaciju i promicanje gastronomskog turizma, te rješavanje problematike diversifikacije turističkih tokova, jednak pristup turističkim odredištima promicanjem održivog prakse i rješenja. Javna ustanova razvojna agencija LIRA u ovom projektu pružala je tehničku pomoć Ličko-senjskoj županiji kao vodećem partneru na projektu. Kod ovog projekta će pridruženi partneri biti Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova - Uprava za otoke i Vijeće Europe u Veneciji.

Ukupna vrijednost projekta je 2,624,530.01 EUR, a u istom sudjeluje 8 partnera, 4 sa hrvatske, a 4 sa talijanske strane:

 1. Ličko-senjska županija – LP (lead partner)
 2. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA
 3. Regija Emilia-Romagna
 4. Javno kazalište Apulia – Regionalni konzorcij za umjetnost i kulturu
 5. JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
 6. Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA
 7. Venecijanski klaster.
 8. Spin Life S.R.L. Padova