Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Nositelj projekta: Ličko-senjska županija

Naziv poziva i objavitelj poziva: Program podrške brdsko-planinskim područjima

Cilj projekta: Izraditi projektno rješenje prometnog prilaza domu zdravlja u Korenici na način da se osigura zaseban pristup motornim vozilima, te zaseban pristup pješacima, te da se osiguraju parkirna mjesta za pacijente.

Aktivnosti: radovi na 1) kolničkoj konstrukciji (horizontalni i visinski elementi, donji i gornji slojevi asfalta), 2) unutarnjoj odvodnji i slivnicima i 3) prometnoj opremi i signalizaciji.

Ukupni iznos projekta: 404.146,08 kn

Bespovratna sredstva: 303.109,56 kn