Uspješno pripremljena tri projektna prijedloga na Program Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.
1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

1. Projekt "SMILE ON" - Strengthening primary health care in rural areas of Croatia and Bosnia and Herzegovina

Partneri na projektu su Dom zdravlja Gospić, J.U. Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, J.U. Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA i Ured za Europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Kantona Središnja Bosna.

Iznos projektnog prijedloga iznosi 1,252,260.00 €, udio bespovratnih sredstava financiran je iz IPA III CBC i iznosi 85%, odnosno 1,064,421.00 €.

Udio financiranja iz vlastitih sredstava iznosi 187,839.00 €, odnosno 15%.

Glavni cilj ovog projekta je poboljšati dostupnost zdravstvene zaštite u području dentalnog zdravlja te osigurati uspješno,

pravovremeno i kvalitetno pružanje dentalnih zdravstvenih usluga lokalnom stanovništvu, posebice ranjivim skupinama: djeci,

zatim trudnicama i starijim osobama u području Ličko-senjske županije i Srednjobosanskog kantona.

Projekti su aplicirani kroz novootvoreni Program Interreg IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021 - 2027.

2. Projekt "CRASH"

CRASH - Improving the prevention, preparedness, and response to disasters of cross-border emergency services in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro

Vodeći partner na projektu je Ličko-senjska županija.

Strateški osmišljeno partnerstvo sastoji se još od projektnih partnera iz Bosne i Hercegovine, Javne ustanove Razvojne agencije Unsko-Sanskog Kantona Bihać i Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona te partnera Iz Crne Gore, Općine Tuzi.

Iznos projektnog prijedloga iznosi € 2.913.570, udio bespovratnih sredstava financiran je iz IPA III CBC i iznosi 85%, odnosno € 2.476.534,50.

Udio financiranja iz vlastitih sredstava iznosi € 437.035,50, odnosno 15%.

Glavni cilj projekta je razvoj zajedničkih prekograničnih rješenja za upravljanje katastrofama i jačanje kapaciteta žurnih službi na projektnom području, u svjetlu prilagodbe klimatskim promjenama i uzimajući u obzir pristup usmjeren na ekosustav.

3. Projekt "HANG IN"

Vodeći partner na projektu je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Livno, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Mostaru, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA.

Iznos projektnog prijedloga iznosi € 1.984.880, udio bespovratnih sredstava financiran je iz IPA III CBC i iznosi 85%, odnosno 1.687.148. €.

Udio financiranja iz vlastitih sredstava iznosi € 297.732, odnosno 15%.

Glavni cilj projekta je povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga u području mentalnog zdravlja djeci i mladima. Cilj je institucionalno i izvaninstitucionalno postići dostupnost usluga terapijskog i stručnog savjetovanja, da budu vidljive i prepoznatljive, te da se kroz podizanje svijesti o važnosti zaštite mentalnog zdravlja govori o specifičnim stanjima i problemima djece i mladih ljudi.

Projekti su aplicirani u okviru novootvorenog Programa Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga te su pripremljeni kroz projekt „PriLika za razvoj“.