Mreža BOND i HAMAG-BICROHAMAG BICRO

HAMAG BICRO započeo je danas u Sv. Martinu na Muri s petodnevnom edukacijom za poduzetničke potporne institucije u sklopu pilot projekta BOND - Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI). Riječ je o edukaciji za standardizaciju pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika, a okupila je 50 predstavnika PPI-a, članova Mreže BOND iz cijele Hrvatske. Edukaciji prisustvuje predstavnik JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije-LIRA-e.