Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA (u daljnjem tekstu LIRA) koja se nalazi na adresi Kaniška 55, Gospić.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.lsz-lira.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica.

Nepristupačni sadržaj

a) Mrežna stranica www.lsz-lira.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom, a iznimke od usklađenosti očituju se u slijedećem:

  • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
  • Postoje poveznice na PDF i Word dokumente.
  • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
  • Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.
  • Pojedine poveznice nemaju prikladan opis
  • Fotografije nemaju audio opise za slijepe i slabovidne osobe
  • Pojedine ikone nemaju traženu minimalnu veličinu i prostor udaljenosti od teksta i ostalih elemenata
  • Određene funckionalnosti nije moguće koristiti isključivo preko tipkovnice već je potrebno koristiti se i mišem
  • Neke slike, dijagrami i grafovi ne sadrže kratki tekstualni opis

Podizanje razine pristupačnosti

LIRA radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti u skladu s izvedivim rješenjima koja ne dovode do nesrazmjerne preopterećenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 12. studenog 2021. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene LIRA-e i korištenje alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

LIRA će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji stranice bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste LIRA-u. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice LIRA-e korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ante.biondic@lsz-lira.hr ili na adresu: Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, Kaniška 55, 53000 Gospić.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona: 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr