Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj

Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj

Predstavnici JU Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA- e sudjelovali su dana 14.lipnja 2022. na početnoj konferenciji projekta "Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj". Cilj projekta je poboljšanje vještina i sposobnosti regionalnih i lokalnih koordinatora relevantnih za koordinaciju procesa strateškoga planiranja i provedbu Nacionalne razvojne strategije 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini, te uspostaviti kulturu dijaloga za učinkovitu politiku i donošenje odluka i funkcionalnu mrežu razvijenu na regionalnoj razini za postizanje ciljeva Nacionalne razvojne strategije i ciljeva održivoga razvoja. Na događaju, uz sudionike iz OECD-a i MRRFEU-a, uz pokroviteljstvo Kraljevine Norveške kroz financiranje iz Norveškoga financijskoga mehanizma 2014.-2021., aktivno je sudjelovalo 70-ak koordinatora za strateško planiranje na regionalnoj razini koji će kao ključni dionici procesa misiju i viziju projekta provoditi u svojim jedinicama regionalne samouprave. Projekt će trajati 24 mjeseca. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi projekt sa OECD-om kao partnerom.