Energetska obnova zgrade Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić

Gimnazija Gospić predala je projektni prijedlog Energetska obnova zgrade Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Projektno-tehnička dokumentacija za koju se traži financiranje u sklopu ovog Poziva obuhvaća uslugu izrade kompletne projektno-tehničke dokumentacije energetske obnove Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić koje uključuje izradu glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima i troškovnikom.

Tehničku i stručnu pomoć u pripremi projektnog prijedloga pružila je Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA u sklopu projekta „PriLika za razvoj“ KK.10.1.3.03.0020.