Javni poziv za neposredno sufinanciranje otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta").

Objavljen je Javni poziv za neposredno sufinanciranje otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta").Predmet javnog Poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš. Svrha javnog Poziva je uklanjane otpada odbačenog u okoliš za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima za sufinanciranje troškova. Više o Pozivu na linku: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=212