Najava održavanja mjere informiranja s predstavnicima Općine Donji Lapac

Dana 4.9.2023. godine Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA održat će mjeru informiranja sa predstavnicima Općine Donji Lapac, na temu: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.) u okviru Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027.Glavni cilj PULJP 2021.-2027. su ulaganja koja će ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja bit će usmjerena na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu. Mjera informiranja održat će se u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“, koji je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta „PriLika za razvoj“ je 8.625.910,80 kn, a bespovratna sredstva iznose 7.332.024,06 kn. Provedba projekta je započela 1.travnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je potaknuti veću iskorištenost sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji jačanjem kapaciteta regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojne agencije - LIRA, čija je uloga pružiti kontinuiranu podršku javnopravnim tijelima kao (potencijalnim) prijaviteljima u pripremi i provedbi projekata.