Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti interdisciplinarne i nove kulturne i umjetničke prakse, književnost, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje. Pravo na podnošenja prijava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dvije godine (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća). 

Prijava na temelju ovog Poziva podnosi se elektroničkim putem na stranicama Ministarstva do 29. prosinca 2023. godine.

Više o pozivu na sljedećem linku: https://min-kulture.gov.hr/vij...