Objavljen natječaj za financiranje programa „Lički suvenir” i „Čuvari baštine”

U sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ -Jadranski RZC STEM raspisan je natječaj za financiranje programa

1. „Lički suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području LSŽ za šk.god.2023./24.

2. „Čuvari baštine” za izbor školskih projekata za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ na području LSŽ za šk.god.2023./24.

Programi se provode u sklopu aktivnosti „Razvoj i provedba obrazovnih programa, izvannastavnih i/ili izvanškolskih aktivnosti za učenike u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu“ u projektu „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ -Jadranski RZC STEM. Projekt je dodijeljen u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području -Komponenta B, financiranog iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.

Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Program Lički suvenir

Programu „Lički suvenir“ cilj je poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod visokomotivirane i potencijalno darovite djece i mladih. Programi se odvijaju u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga unutar LSŽ, a cilj programa je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo stvaranja cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje.

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području LSŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 664 eura po učeničkoj zadruzi. Svi odabrani projekti unutar programa Lički suvenir po ovom pozivu bit de financirani iz projekta Jadranski RZC STEM.

Program Čuvari baštine

Program „Čuvari baštine“ namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit de se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta –motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja. Cilj programa „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike potiče se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje.

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje projekata škola na području LSŽ koji promoviraju lokalnu baštinu u okviru predložene teme s paušalnim iznosom 664 eura po projektu. Svi odabrani projekti unutar programa Čuvari baštine po ovom pozivu bit de financirani iz projekta Jadranski RZC STEM.

Prijave na natječaje se obavljaju ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/B8pJTJSj4x7fQphp8

Rok za dostavu prijedloga projekta je 25. rujna 2023. godine do 12.00 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

Svi detalji oko prijava nalaze se na službenim stranicama LSŽ