Održana mjera informiranja u Općini Donji Lapac

Jučer, 4. rujna 2023. godine, u prostorijama Općine Donji Lapac održana je mjera informiranja na sljedeću temu: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.) u okviru Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. Na mjeri informiranja prisustvovali su predstavnici Općine Donji Lapac i Hrvatskog crvenog križa. Teme mjere informiranja bile su poboljšanje sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja bila je usmjerena na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Mjera informiranja održana je u sklopu provedbe projekta „PriLika za razvoj“. Ukupna vrijednost projekta „PriLika za razvoj“ je 8.625.910,80 kn, a bespovratna sredstva iznose 7.332.024,06 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta započela je 1. travnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je potaknuti veću iskorištenost sredstava EU fondova u Ličko-senjskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, koja kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata djeluje na jačanje kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.