Jučer je u prostorijama Razvojnog centra Ličko-senjske županije održana završna konferencija projekta „PriLIKA za razvoj“

na kojoj su prisustvovali brojni uzvanici, predstavnici Gradova i Općina, ravnatelji i direktori ustanova i poduzeća te djelatnici JU RA LIRA-e. Na konferenciji su predstavljene brojne provedbene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta. Glavni cilj Projekta je ojačati kapacitete LIRA-e za pružanje stručne podrške u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova i NPOO-a, ojačati kapacitete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnopravnih tijela s područja Ličko-senjske županije te postići bolju informiranost šire javnosti o mogućnostima, provedbi i financiranju kroz ESI fondove i NPOO kako bi se doprinijelo većoj apsorpcijskoj moći korištenja EU sredstava na području Ličko-senjske županije.