Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ NPOO.C1.3.R2-I1.05

Svrha Poziva
je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:
a) najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,
b) količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi: 9.000.000,00 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu iznosi: 133.000,00 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi: 4.000.000,00 EUR.

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta te ne može premašiti prije navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:

  • Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do 10.04.2024. godine do 12:00 h.

Informacije o Pozivu pronađite na poveznici, ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv javite se na e-mail adresu info@avelant.hr.