Početak ambicioznog projekta "CAMPUS"

Dana 4.3.2024. godine održan je početni online sastanak za projekt "CAMPUS - Climate Adaptation Plans for UNESCO Sites" koji se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG VI-A Italija – Hrvatska 2021. – 2027., u kojem je Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA projektni partner. Ovaj projekt predstavlja zajednički napor između partnera iz Italije i Hrvatske, implementirajući standarde u sklopu programa CBC Italija-Hrvatska s glavnim ciljem uspostave sustava praćenja klimatskih promjena i planova prilagodbe klimatskim promjenama na istaknutim UNESCO lokacijama u Italiji i Hrvatskoj. Na sastanku su predstavljene ključne aktivnosti projekta, projektni partneri i vizija prilagodbe UNESCO lokacija na izazove klimatskih promjena. Sudionici su pažljivo razmatrali planove i dogovorili daljnje korake kako bi osigurali uspješnu provedbu projekta .Projektni tim istaknuo je važnost suradnje između partnera i odlučnost u postizanju održivih rješenja za UNESCO lokacije. Projekt se fokusira na razvoj scenarija izazvanih klimatskim promjenama koje utječu na područja koja su pod UNESCO-ovom zaštitom kao i procjenu njihovih rizika i ranjivosti. Stoga će se kroz projekt razviti i uspostaviti sustav praćenja tih područja te će se razraditi Planovi prilagodbe klimatskim promjenama tematskih područja .Projekt "CAMPUS" predstavlja primjer izvrsne prekogranične suradnje i posvećenosti očuvanju kulturne baštine u vrijeme nepovoljnih globalnih izazova. Očekujemo uspješnu provedbu projekta i pozivamo sve zainteresirane da prate daljnji razvoj.