Podizanje višegodišnjeg nasada američke borovnice veličine 0,5 ha
Nositelj projekta: OPG Rukavina Katica

Nositelj projekta: OPG Rukavina Katica


Naziv poziva i objavitelj poziva: 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“


Cilj projekta: Glavni cilj je povećanje proizvodnih kapaciteta.


Aktivnosti: Podizanje nasada američke borovnice veličine 0,5 ha. Osim povećanja prihoda, poljoprivredno gospodarstvo želi modernizirati proces rada što će se postići ulaganjem u novu opremu za obradu zemlje i sustav navodnjavanja kap po kap.


Ukupni iznos projekta: 114.000,00 kn


Bespovratna sredstva: 113.830,50 kn