Poziv na radionicu projekta STREAM (Strategic development of flood management)

U sklopu provedbe projekta STREAM (Strategic development of flood management) koji se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija–Hrvatska 2014.–2020 provode se hidrološko-hidrauličke analize s pripadajućim kartama i planom upravljanja poplavnim rizicima, a na pilot područjima je predviđena provedba radionica kako bi se dionici upoznali s projektom STREAM i njegovim osnovnim ciljevima. Također, kroz diskusiju s dionicima o njihovim iskustvima s pluvijalnim poplavama pokušat će se ustanoviti ključni problemi u postojećem načinu upravljanja rizicima od poplava te identifikacija potencijalnih mjera smanjenja štetnih posljedica pluvijalnih poplava na život i zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarske aktivnosti na pilot područjima.

Stoga Vas pozivamo da nam se pridružite na radionici na temu Izrada hidrološko-hidrauličke analize i pripadajućih karata te plana upravljanja poplavnim rizicima za područje grada Gospića, koja će se održati u petak, 8. srpnja 2022. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama Razvojnog centra Ličko-senjske županije, Pazariška 36. Radionica se provodi u organizaciji Sveučilišta u Zadru uz podršku Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e.“