Poziv na završnu konferenciju – projekta „PriLIKA za razvoj

Pozivamo vas na Završnu konferenciju projekta „PriLIKA za razvoj“, KK.10.1.3.03.0020, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u kojem je Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA nositelj projekta. Konferencija će se održati u srijedu, 29. studenog 2023. godine, s početkom u 11,00 sati u Konferencijskoj dvorani Razvojnog centra Ličko-senjske županije (Pazariška 36, Gospić – I. kat).

Glavni cilj Projekta je ojačati kapacitete LIRA-e za pružanje stručne podrške u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova i NPOO-a, ojačati kapacitete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnopravnih tijela s područja Ličko-senjske županije te postići bolju informiranost šire javnosti o mogućnostima, provedbi i financiranju kroz ESI fondove i NPOO kako bi se doprinijelo većoj apsorpcijskoj moći korištenja EU sredstava na području Ličko-senjske županije.

Na konferenciji će biti predstavljene provedene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta, s osvrtom na značaj Javne ustanova Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e u društvenom i gospodarskom razvoju cijele regije.