Projekt MIMOSA odobren je u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., u sklopu specifičnog cilja 4.1 kojim se nastoji poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost pomorskih i obalnih prometnih usluga i čvorova promicanjem multimodalnosti u programskom području.

Više informacija na sljedećem linku: https://www.gspress.net/promic...